SMA Sunny Island

Uw voordelen

  • Eilandnetsysteem voor autarkische, decentrale stroomvoorziening
  • Van de voorziening van een weekendhuis tot en met de stroomvoorziening van een dorp
  • Stelt werkelijk en blindvermogen beschikbaar
  • Maakt de aansluiting van wkk-, water- en windkrachtcentrale, van dieselgenerator en DC-laadregelaar mogelijk
  • Opbouw van 1- en 3-fasig eilandnet mogelijk
  • Geschikt voor lood- en lithium-ion-opslagsystemen
  • Beschikt over een managementsysteem met accu-, generator- en belastingsmanagement
  • Zeer flexibel
  • Modulair systeem met multiclustertechniek: kan individueel worden aangepast en uitgebreid

AUTARKISCHE STROOMVOORZIENING VOOR ELKE BEHOEFTE

Met de accu-omvormer SMA Sunny Island kunnen autarkische stroomnetten, dus eilandnetsystemen, zeer flexibel worden verwezenlijkt – van de voorziening van een weekendhuis in Europa tot en met de autarkische, decentrale en complexe stroomvoorziening van een dorp in ver van het net verwijderde gebieden op onze aarde.

Sunny Island vormt daarbij als spanningsbron het eilandnet en stelt werkelijk en blindvermogen beschikbaar. Door het systeem kunnen naast de fotovoltaïsche omvormer ook andere AC-bronnen zoals een windkrachtcentrale, wkk- of waterkrachtcentrale, een generator en DC-laadregelaar worden aangesloten. Als energieopslag kunnen zowel lood- als lithium-ion-accu’s worden gebruikt. Sunny Island regelt het evenwicht tussen gevoede en verbruikte energie en beschikt over een accu-, generator- en belastingsmanagement. Zowel 1-fasige als

3-fasige eilandnetsystemen zijn mogelijk.
De eilandnetsystemen Sunny Island zijn – naargelang de individuele behoefte – modulair opgebouwd: Er kunnen maximaal drie accu-omvormers Sunny Island tot een cluster en meerdere clusters tot een multiclusterbox worden verbonden. De multiclusterbox is dan de AC-hoofdverdeler. De technische gegevens over de accu-omvormer Sunny Island vindt u in onze catalogus in het hoofdstuk fotovoltaïsche opslagsystemen op pagina 151.

 

Configuratie met Solar-Planit:  Configuratietool

Hebt u nog een document nodig? Gelieve ons te contacteren:  E-mail