Overspanningsbeveiliging en generatoraansluitkasten

Uw voordelen

  • Verschillende types voor elke fotovoltaïsche installatie
  • Optimaal afgestemd op ons aanbod van omvormers en panelen
  • Eenvoudige bekabeling met opschrift in de apparaten
  • Gemakkelijke montage
  • Effectieve overspanningsbeveiliging door T1+T2-afleiders
  • DC- en AC-overspanningsbeveiliging in een apparaat
  • Beveiliging van de installatiebewaking bij de overspanningsbeveiliging
  • Mooi gevormde stabiele behuizing met gekleurd deksel minimaliseert een sterke instraling en vermijdt snelle veroudering van kabels en klemmen

BLIKSEM- EN OVERSPANNINGSBEVEILIGING VAN FOTOVOLTAÏSCHE INSTALLATIES OP GEBOUWEN

Bij de bouw van een fotovoltaïsche installatie is er nood aan een doeltreffende bliksembeveiliging, omdat rechtstreekse en nabije blikseminslagen een gevaar kunnen vormen voor de fotovoltaïsche installatie. Door blikseminslag treden hoge spanningen op en ontstaan er grote stromen die elektrische en magnetische velden veroorzaken die op hun beurt  weer componenten van fotovoltaïsche installaties – omvormers in het bijzonder – kunnen beschadigen. Daarom zou u reeds in de planningsfase moeten nagaan welke eisen verzekeraars stellen op het vlak van bliksem- en overspanningsbeveiliging. Bij installaties op openbare gebouwen gelieve naast de geldende normen rekening te houden met de richtlijnen voor bliksembeveiliging van de lokale bouwvoorschriften. Een bliksembeveiligingssysteem voor een fotovoltaïsche installatie vereist een beveiliging tegen rechtstreekse blikseminslagen (externe bliksembeveiliging) en beveiligingsmaatregelen tegen overspanning ter beveiliging van de componenten van de installatie (interne bliksembeveiliging). Het externe bliksembeveiligingssysteem heeft als taak om rechtstreekse blikseminslagen op te vangen met de opvanginrichting en ze naar de aarde af te voeren zonder dat de constructie van de fotovoltaïsche installatie wordt beschadigd. De interne bliksembeveiliging daarentegen voorkomt de inkoppeling van gevaarlijke overspanningen in de fotovoltaïsche installatie. Onze overspanningsbeveiligings- en generatoraansluitkasten zorgen voor een doeltreffende bliksem- en overspanningsbeveiliging aan de wissel- en gelijkstroomzijde en zijn gemakkelijk te installeren. 

TOEPASSINGSVOORBEELDEN

Op de volgende pagina stellen we als voorbeeld het gebruik van de overspanningsbeveiligings- (ÜSS) en generatoraansluitkasten (GAK en ASK) voor. Er werden geen maatregelen voor externe bliksembeveiliging en voor aarding van het montagesysteem weergegeven en toegelicht. Gelieve er rekening mee te houden dat de maatregelen voor externe bliksembeveiliging onontbeerlijk zijn voor montage conform de normen en een effectieve bliksem- en overspanningsbeveiliging.

GENERATORAANSLUITKASTEN (GAK EN ASK)

Veel fabrikanten van omvormers ontwikkelen zeer geëngageerd grotere en krachtigere apparaten en wij willen daarmee rekening houden met onze generatoraansluitkasten. Bij multistring PV-installaties kunt u de strings in de generatoraansluitkast gemakkelijk en snel samenbrengen,  waardoor de kosten voor bekabeling en materiaal aanzienlijk dalen. U hebt bovendien de keuze tussen apparaten zonder DC-overspanningsbeveiliging of met DC-overspanningsbeveiliging van 800 of 1.000 volt naargelang de respectieve gebruikte omvormer. Alle klemmen in de generatoraansluitkasten zijn gecertificeerd tot 1.000 volt. In onze GAK met twaalf strings zijn al telkens twee uitgangsklemmen voor plus en min voorzien  waardoor andere generatoraansluitkasten parallel kunnen worden geschakeld, wat een uitbreiding tot willekeurig veel strings aanzienlijk vereenvoudigt.

Onze GAK’s zijn reeds vooraf gereed gemonteerd met bruggen, contactrails en bekabeling voor een snelle montage en eenvoudige aansluiting van uw fotovoltaïsche installatie. De kabeldoorvoeren zijn voorgeboord en voorzien van kabelschroefverbindingen en blinddoppen. Omdat de meeste omvormers al over geïntegreerde DC-lastscheiders beschikken, zijn deze in de generatoraansluitkasten niet meer nodig. Gelieve ermee rekening te houden dat de stringzekeringen niet in de leveringsomvang begrepen zijn.

OVERSPANNINGSBEVEILIGINGSKASTEN

Onze nieuwe overspanningsbeveiligingskasten bevatten in alle versies T1+T2-afleiders aan de gelijkstroom- (DC) en T2-afleiders aan de wisselstroomzijde (AC)  waardoor uw fotovoltaïsche installatie zo goed mogelijk en tegelijkertijd goedkoop beschermd is. Wij hebben voor alle omvormers en de bijbehorende installatiebewaking met toebehoren het gepaste apparaat in ons productaanbod: Het speelt daarbij geen rol of u een een- of driefasige aansluiting op AC plant of op DC werkt met een, twee of drie MPP-trackers. Wij hebben voor elk type omvormer het juiste apparaat.

 

Hebt u nog een document nodig? Gelieve ons te contacteren: Email